chevron_right
LOGIN
Newsexpand_less

【CURATED】ยามราตรี (NIGHTMARE) - SUGAR BUBBLE, RachYO, YEEPUNZ & POSNEG

2020-04-17 16:04:26
ยามราตรี (NIGHTMARE) - SUGAR BUBBLE, RachYO, YEEPUNZ & POSNEG【Video Call MV】

Artist : SUGAR BUBBLE, YEEPUNZ, RachYO & POSNEG
Genre : Look Thung, Trap & Hiphop (Electronic Music)
Lyrics by : SUGAR BUBBLE, YEEPUNZ, RachYO
Produced by : POSNEG
Arranged by : SUGAR BUBBLE & POSNEG
Mixed/Mastered by : POSNEG
Album : Zummer Ranger
Record : Wooferlab Studio
Video/Editor by : Mirror'6
Stylist by : Emiryblack & Mirror'6
Support by : JONE $ 500
Crew : ZQUAD Records

⚡️💻💦 "สงกรานต์ ออนไลน์" by ZQUAD Records
ในช่วงวิกฤติ Covid-19 นี้ ทำให้สงกรานต์ปี 2563 ถูกยกเลิก
ทุกคนต้องอยู่บ้านตามมาตรการป้องกันจากรัฐบาล

เราจึงให้ทุกคนถ่าย MV เพลงนี้จากที่บ้าน ราวกับเป็นการ
Video Call เล่นสงกรานต์ผ่านหน้าจอคอมกัน วัตถุประสงค์
เพื่อผ่อนคลายความเครียด ในช่วงที่ทุกคนออกไปไหนไม่ได้

โดยเราตั้งชื่ออัลบั้มนี้ว่า "ZUMMER RANGER"
เป็นเหมือนขบวนการ 5 สี ที่มากรอบกู้โลก ด้วยเพลงแดนซ์
แบบสนุกสนาน ผสมผสานหลากหลายแนวใน 5 เพลง
ได้แก่ แทรป, ดรัมแอนด์เบส, อีดีเอ็ม, สามช่า, หมอลำ, เร้กเก้ ฯลฯ

🎬 ลิ้งก์เพลงอัลบั้ม ZUMMER RANGER
📕 RED : https://bit.ly/2VtQkAC
📗 GREEN : https://bit.ly/34Kmmwn
📒 YELLOW : https://bit.ly/2VwveBM
📘 BLUE : https://bit.ly/3clEAac
📔 PINK : https://bit.ly/2z5Ko9u
  • VIEWERSVIEWERS 430,124
  • COMMENTSCOMMENTS 0
  • CLAPCLAP 8 CLAP
comments
  • There are no comments yet.

【CURATED】ยามราตรี (NIGHTMARE) - SUGAR BUBBLE, RachYO, YEEPUNZ & POSNEG

2020-04-17 16:04:26
ยามราตรี (NIGHTMARE) - SUGAR BUBBLE, RachYO, YEEPUNZ & POSNEG【Video Call MV】

Artist : SUGAR BUBBLE, YEEPUNZ, RachYO & POSNEG
Genre : Look Thung, Trap & Hiphop (Electronic Music)
Lyrics by : SUGAR BUBBLE, YEEPUNZ, RachYO
Produced by : POSNEG
Arranged by : SUGAR BUBBLE & POSNEG
Mixed/Mastered by : POSNEG
Album : Zummer Ranger
Record : Wooferlab Studio
Video/Editor by : Mirror'6
Stylist by : Emiryblack & Mirror'6
Support by : JONE $ 500
Crew : ZQUAD Records

⚡️💻💦 "สงกรานต์ ออนไลน์" by ZQUAD Records
ในช่วงวิกฤติ Covid-19 นี้ ทำให้สงกรานต์ปี 2563 ถูกยกเลิก
ทุกคนต้องอยู่บ้านตามมาตรการป้องกันจากรัฐบาล

เราจึงให้ทุกคนถ่าย MV เพลงนี้จากที่บ้าน ราวกับเป็นการ
Video Call เล่นสงกรานต์ผ่านหน้าจอคอมกัน วัตถุประสงค์
เพื่อผ่อนคลายความเครียด ในช่วงที่ทุกคนออกไปไหนไม่ได้

โดยเราตั้งชื่ออัลบั้มนี้ว่า "ZUMMER RANGER"
เป็นเหมือนขบวนการ 5 สี ที่มากรอบกู้โลก ด้วยเพลงแดนซ์
แบบสนุกสนาน ผสมผสานหลากหลายแนวใน 5 เพลง
ได้แก่ แทรป, ดรัมแอนด์เบส, อีดีเอ็ม, สามช่า, หมอลำ, เร้กเก้ ฯลฯ

🎬 ลิ้งก์เพลงอัลบั้ม ZUMMER RANGER
📕 RED : https://bit.ly/2VtQkAC
📗 GREEN : https://bit.ly/34Kmmwn
📒 YELLOW : https://bit.ly/2VwveBM
📘 BLUE : https://bit.ly/3clEAac
📔 PINK : https://bit.ly/2z5Ko9u
  • VIEWERSVIEWERS 430,124
  • COMMENTSCOMMENTS 0
  • CLAPCLAP 8 CLAP

close

Shop for ENDROLL

More detailed information is HERE

chevron_right
LOGIN